„Първа копка“   Image 1
„Първа копка“   Image 2
„Първа копка“   Image 3
„Първа копка“   Image 4
touchscreen icon
Събития
— 27.05.2019 —
„Първа копка“

На 27.05.2019 г. бе направена „първа копка“  на проект за реконструкция и разширение на месопреработвателното предприятие на „Тандем-В“ ООД.

Ще се осъществи благодарение на Програма за развитие на селските райони (2014-2020) - „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“:

  • Договор 22/04/2/0/00207 от 10.10.2018 г.
  • Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
  • Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”