Любопитна информация за съдържанието на телешкия колбас Image
Любопитна информация за съдържанието на телешкия колбас

Съгласно Българския държавен стандарт (БДС 127-83) от 1983 г. Телешкият колбас се произвежда от телешко и свинско месо.

Отново съгласно този стандарт телешкото месо се добива от животни на възраст до 24 месеца.

Според актуалните европейски законодателни разпоредби същото това месо е говеждо, илюстрирано в следната таблица:

 

ПРЕДИ 1 ЮЛИ 2008

СЛЕД 1 ЮЛИ 2008

Телешко месо: животни до 24 мес.

Говеждо месо: животни над 24 мес.

Месо от малки телета: животни до 8 мес.

Телешко месо: животни от 8 до 12 мес.

Говеждо месо: животни над 12 мес.

Преди 1 юли 2008 година телешкото месо се добиваше от животни до 24 месеца, а говеждото от животни над тази възраст. Съгласно Регламент ЕO 361/2008 от 14 април 2008 г. класификацията на едри преживни животни (ЕПЖ) се промени. Месото от ЕПЖ на възраст 8 месеца и по-малко започна да се обозначава като "месо от малки телета", а месото от животни на възраст от 8 до 12 месеца - като "телешко месо". Животните на възраст над 12 месеца вече попадат в групата „говеда”.

Последната законодателна промяна поставя въпроса:
Как ще се нарича този традиционен български продукт?

Може ли един традиционен продукт като Телешки колбас да изчезне от българския пазар? Съгласно българският държавен стандарт (БДС 127-83), датиращ от 1983 г., този колбас се произвежда от телешко месо, добито от животни на възраст до 24 месеца. Преведено на езика на последните законодателни разпоредби това месо вече е говеждо, въпреки че притежава същите характеристики, които обуславят и вкусовите качества на „съвременния” Телешки колбас. Това противоречие може да накара българският потребител да се чувства излъган от производителите, които искат да запазят този традиционен продукт и същевременно да отговорят на нормативните изисквания, като изписват говеждо месо в състава върху етикетировката на готовия продукт.