Сп. "Мениджър": Кирил Вътев, собственик на "Тандем" ООД: "Не бива да произвеждаме нещо, което не  бихме дали на децата си" Image 1
Събития
— 03.08.2009 —
Сп. "Мениджър": Кирил Вътев, собственик на "Тандем" ООД: "Не бива да произвеждаме нещо, което не бихме дали на децата си"

Още  в самото начало заложихме на висококачествени суровини. Това предизвика интереса на потребителите без каквито и да е маркетингови похвати като реклама, търговски промоции, ниски цени


            
НАЛАГАНЕТО на един бранд на пазара започва още с неговото създаване и първоначална идея какви ще са неговите характеристики, послание, мисия и ценности.  Мисълта, че не бива да храним потребителя с това, с което не бихме хранили децата си, ни прави

постоянни, честни и отговорни. Постоянството  в следването на  тези принципи и стремежът за самоусъвършенстване направиха "Тандем" предпочитана марка на българския пазар. Тя оцеля и се разви във всичките  етапи,  през които премина българската икономика. Още в са мото начало заложихме на високо качествени суровини. Това предизвика интереса на потребителите без  каквито и да е маркетингови похвати като  реклама,  търговски промоции, ниски цени и т.н. В началото бе продуктът. Той говореше сам за себе си и изграждаше доверието на клиентите. Засиленото търсене на продукти с марка "Тандем" доведе до разширяване на портфолиото. Не след дълго се появи конкуренцията. Навлязоха много мощни организации с голям капитал и това доведе до необходимостта да се включат и другите  елементи на маркетинговия  микс.   „Тандем” трябваше да реагира и започнахме работа в посока дистрибуция, комуникация, ценообразуване, избор на целеви сегмент. Решението беше лесно, като вече марката отговаряше на критериите за най-високо качество продукти, предложени на най-добрата за това качество цена. Конкуренцията се засили още, когато на пазара навлязоха големите

чужди  вериги, които позволиха на западни производители да предлагат своите продукти на нашия пазар. Освен с големите капитали на западните  марки  българският бранд се състезава и с богатия опит и традиции  на  чуждите марки. Днес,  когато  се  твърди, че една марка  може да изгради или разруши един  бизнес, ние съзнаваме, че имаме най-силния маркетингов инструмент - доверието в постоянството на качеството,  в  грижите и усилията, които компанията полага при производството на продуктите. Считам, че важна роля изигра комуникацията с крайния потребител, защото той има нужда да бъде информиран за продуктите, за техните конкурентни предимства.  За да бъде марката актуална и атрактивна, тя трябва

да показва живот и да следи пазарните тенденции и конкуренцията. Това включва стремеж към задоволяване на нуждите на потребителите, постоянно въвеждане на иновации във всяка сфера, търсене на нови дистрибуционни канали и пазари, все  по-близка комуникация с клиентите. Пазарът  днес е изключително чувствителен, що се отнася до цената на продукта и съотношението цена - качество.