Най-висока оценка за Тандем Image 1
Събития
— 06.02.2008 —
Най-висока оценка за Тандем

 

Днес, на официална церемония в Гранд хотел София, бе връчен сертификат на месопреработвателна компания "Тандем" за успешно преминат одит по Стандарта за безопасност и качество на храните - IFS.

Организацията, която издава сертификата е глобална инициатива за безопасност на храните. В нея членуват над 40 търговски вериги.

Фирма "Тандем" защити високото ниво на стандарта, като покри 100% общо 336-те изисквания по схемата, която обхваща всички критерии на стандартите ISO 9001, HACCP, ISO 22000.

Стандартът IFS гарантира, че продуктите, произвеждани от "Тандем", отговарят на най-високите изисквания за безопасност и качество, чрез цялостна система за управление, която включва всички производствени процеси и лабораторен контрол по производствената верига до крайния продукт.

Сертификатът на "Тандем" е потвърждение, че фирмата спазва отговорно поетите ангажименти към всички български потребители за предлагане само на висококачествени и здравословни продукти.