в. "Дневник", "Земеделие и бизнес": "Приключението биоферма" Image 1
Събития
— 22.02.2010 —
в. "Дневник", "Земеделие и бизнес": "Приключението биоферма"

Автор: Мара Георгиева

През 200б г. софийският производител на месни продукти \"Тандем\" обяви началото на инвестиция в изграждането на ферма за биологично отглеждане на месодайни крави. За целта бе регистрирана и дъщерната компания \"Биологика\". За реализацията на проекта разказва Дамян Вътев, съсобственик на\"Биологика\" и \"Тандем\".

Проектът

Биофермата се намира в полупланинска зона край севлиевското село Дамяново. В проектирането й са участвали немски и швейцарски експерти. Разполага с 3000 дка земеделска земя, 1500 дка пасища и около 250 крави и телета. \"Селото е на 400 м надморска височина, а пасището - на 800. Целият регион е много подходящ за инвестиции в биопродукти. По една или друга причина земеделието и животновъдството в района са замрели, а земята и пасищата пустеят. Изискват се много средства за облагородяването им, но, от друга страна, това е предимство, тъй като земята е отпочинала и чиста. На практика нямаме никакъв проблем със сертифицирането й като \"био\", разказва Дамян Вътев. Закупили няколко пустеещи сгради от съществуващата земеделска кооперация в селото. \"Реконструирахме две от тях, третата е в процес на обновяване. Породата, която първоначално избрали, е Лимузин - френска месодайна порода с високо качество на месото. \"Това са доста скъпи животни - около 2500-2800 евро всяко. И тъй като започнахме да изграждаме стопанство от нулата, приоритет бяха инвестициите в земя, техника и сгради. Освен това стартирахме бизнес, от който самите ние нямахме такава голяма представа, и щеше да е икономически необосновано да се \"учим\" с толкова скъпи животни. Затова решихме да започнем с животни, които купихме от България, плюс пет чистокръвни бика Лимузин. Целта ни е чрез кръстосване постепенно да изчистим породата. Първоначално предвидените инвестиции от 2 млн. лв. за биофер мата вече са надхвърлени. Въпреки това се оказва, че сме още далеч от времето, когато ще пуснем в магазините телешко биомесо с марката на \"Биологика\". \"Причината е, че месодайното говедовъдство е много бавен процес, за който са нужни около две години и половина за достигане до готов продукт. Фермата ни е на три години, но едва сега започваме да виждаме първите резултати. Времето е едно от нещата, които бяхме подценили в началото на проекта. Мислехме, че всичко ще се случва по-бързо и бяхме планирали през 2009 г. вече да сме на пазара с телешко биомесо. Очевидно не сме си давали достатъчно ясна сметка с какво точно се захващаме. Но може би, ако знаехме, нямаше да се захванем\", казва Дамян Вътев.

С какво се сблъскали

Една част от проблемите пред фермата били свързани с работната ръка. \"Трудно беше да намерим хора, които наистина обичат животните и ще се грижат за тях. Масов проблем в сектора беше и осигуряването на пасищата, където сключването на арендни договори се оказа сложен процес.\" Трудностите произтичат от връщането на земята в реални граници, довело до нейната разпокъсаност. Затова и окрупняването на терените било почти невъзможно, което станало сериозна пречка за сертифициране на земята като биологично чиста. Едва след това те могат да поискат преходен период за сертификация и на животните. \"Щом човек има сериозни намерения да инвестира, трябва да има сигурност. Когато няма стабилни правни основания за ползване на земя, е твърде рисково\", обяснява Вътев. Друг проблем пред реализацията на проекта е инфраструктурата, която е доста стара. \"Всичко трябва да се изгради наново или сериозно да се модернизира. В момента преустройваме трета сграда за животните\", обобщава той. Според предприемача държавата би трябвало да подкрепи по-сериозно подобни инвестиции. Субсидията за една крава е 100 лв. за година, което е крайно недостатъчно. \"Тези средства не могат да покрият дори ветеринарните мероприятия\", твърди Дамян Вътев. Крайната цел на компанията е да предложи на българския пазар биологично сертифицирано телешко месо. В момента около 6о% от цялото количество телешко и говеждо месо в страната се внася. Вътев обяснява, че \"вносът се налага, защото в България не се отглеждат достатъчно животни, а месопреработвателната промишленост трябва да функционира\". На този етап компанията влага в колбаси с марката \"Тандем\" първите количества телешко, които излизат от фермата. \"Става въпрос за 10-15 животни на месец\", уточнява Вътев. За месопреработка са необходими доста по-големи количества. \"Фермата не е проектирана с тази цел и няма да бъде разумно, ако целим количества, които да удовлетворят цялата нужда на \"Тандем\" от телешко месо\", уточнява Вътев.

Във времето

Прогнозите, че реализацията на проекта ще отнеме между з и 5 години, много бързо се променили. Сега мениджърите правят нови изчисления. Първото, което трябва да направим, е да постигнем баланса между животни и земя. След това трябва да сертифицираме тази земя. И чак след това да сертифицираме животните\", набелязва целите Вътев. Разходите за сертифициране на земята и фермата не са нещо съществено на фона на останалите, уточнява той. \"Биологика\" работи със сертифициращата организация \"Балканбиосерт\", която всяка година проверява и по документи, и на практика дали свършеното отговаря на стандартите за биопроизводство.

Администрация ли?

В целия този процес на изграждане на фермата и преодоляване на поредно предизвикателство фирмата среща адекватно поведение от страна на администрацията в Габрово и Севлиево. \"Служителите там работят много бързо, не създават никакви пречки\", казва Дамян Вътев. И уточнява, че работата с чиновници невинаги дава очакваните резултати. Европейските програми например предлагат добри възможности, но отложени във времето. \"Имаме инвестиционен кредит. С него купихме машини и оборудване по мярка 121- \"Модернизиране на земеделски стопанства\" от Програмата за развитие на селските райони. За съжаление нещата с проекта се случват изключително бавно\", разказва Дамян Вътев. Това е първият опит на дружеството да финансира свое начинание с европейски средства. Инвестицията е с обща стойност около 600 000 лв., половината от които би трябвало да са безвъзмездни. \"Подадохме документи на 14 август 2008 г. Почти година по-късно стана ясно, че проектът е одобрен и на з юни 2009 г. подписахме договор с фонд \"Земеделие\", уточнява Вътев. Следват редица проверки - и документални, и на място. През юли 2009 г. \"Биологика\" подава заявление с искане за изплащане на субсидията. Задължение на фонд \"Земеделие\" е да плати в 4-месечен срок от подаване на заявката. Ако обаче от фонда поискат допълнителна информация, започва да тече нов срок от четири месеца за превеждане на сумата. \"Сега сме февруари 2010 г., пари по проекта не сме получили и нямам информация защо\", обяснява Вътев. \"В това време текат лихви по кредита. Освен това разходите за обгрижването на този проект също не са малки - това са пътувания, постоянно вадене на документи, някои от които вече са давани\", разказва той. И продължава с пример: \"Внесъл съм около ю удостоверения за банкова сметка.\" Въпреки проблемите перспективите пред биоземеделието са добри. \"Това е световна тенденция. Интересът към биопродуктите расте и в България, защото хората започват да се интересуват все повече от това с какво и как се хранят\", казва Вътев. И определя проекта \"Биологика\" като едно голямо приключение. \"Това наистина беше и продължава да е авантюра поради големите инвестиции и бавната им възвращаемост. Без подкрепата на фирмата майка \"Тандем\" такъв проект е немислим\", обобщава Дамян Вътев.

***

Дамян Вътев пое част от бизнеса от баща си, собственика на месопреработвателната компания \"Тандем\" Кирил Вътев. Стратегията на компанията е насочена към производство на продукти, получени по биологичен път, затова и последните инвестиции са в тази посока.