Производители, търговци и потребители носят споделена отговорност за качеството на храните Image 1
Събития
— 12.05.2011 —
Производители, търговци и потребители носят споделена отговорност за качеството на храните
На 12 май мениджър „Безопасност и качество” на „Тандем” Зорка Симеонова представи темата „Производители, търговци и потребители – гаранти за качеството на храните” на Третата национална кръгла маса под надслов „Качеството на храните – практики за поддържане и гаранция, проблеми и перспективи”. Форумът, организиран ежегодно от Съюза по хранителна промишленост, събира най-добрите експерти в сферата на безопасността и качеството в хранително-вкусовия бранш.

В изложението си лекторът от „Тандем” се спря на няколко ключови момента в триъгълника производители – търговци – потребители. Тя обясни, че конкуренцията между търговските обекти се управлява ценово, като се следва принципа „количеството за сметка на качеството”. Тя призова потребителите да не бъдат въвличани в тази конкуренция със спекулативни ценови предложения. Добър регулатор на тези взаимоотношения може да бъде определянето на минимални изисквания за качество. Такива изисквания биха попречили на недобросъвестни производители да произвеждат храни на минимални цени без оглед на полученото съдържание, хранителна стойност и съответно – качество.

Друг акцент в изложението на лектора бяха системите за управление на безопасността и качеството на храните. Мениджърът от „Тандем” подчерта, че потребителят трябва да е спокоен за безопасността на месните продукти, благодарение именно на приложените системи, но разясни, че на практика не би трябвало в големите търговски обекти и в малките квартални магазини да се прилагат едни и същи системи. По-разумно би било те да се регламентират и в по-малък мащаб, така че малките магазини да могат да ги управляват ефективно.

Правилното съхранение на продуктите също е пресечна точка на отговорностите на производителя от една страна, от друга страна – на търговеца (който продава продукта на крайния клиент) и от трета страна – на самия потребител. Примери от практиката показват, че производители като „Тандем” използват нови още по-съвършени технологии за опаковане, които позволяват увеличаване срока на трайност на продуктите, без в тях да се влагат допълнително консерванти, но изискванията за съхранение трябва да се спазват стриктно. Макар и да са указани върху етикетите, понякога търговските обекти или самите крайни потребители не се съобразяват с тях. Резултатът е, че производителят поема всички негативи от страна на потребителя, без да може да упражнява контрол върху доставката на продукта до трапезата на потребителя.

Според Зорка Симеонова добър знак за повишеното внимание на потребителите, които осъзнават отговорността си в този тристранен процес, е увеличаващият се брой на приети обаждания на телефон на потребителя с въпроси относно начина на съхранение. „Потребителят е основен двигател на промените. С осъзнатия си избор той е най-добрият показател за качество на продуктите” – обясни още мениджър „Безопасност и качество” на „Тандем”.