Програма 2014 - конференция "Добрата храна е сила" Image 1
Събития
— 01.01.2007 —
Програма 2014 - конференция "Добрата храна е сила"
                                          Втора конференция на тема

                                        „ ДОБРАТА ХРАНА Е СИЛА”

                                                      9.10.2014г.

                                                             ПРОГРАМА

 

Място на провеждане на конференцията: Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

9:00 – 10:00 Регистрация на участниците

10:00 – 10:10 Приветствие към гостите на конференцията

 

Панел І: Светът на храните в 21 век

10:10 – 10:30 - Безопасността на храните – най-важният компонент на тяхното качество.

Лектор: Проф. д-р Пламен Моллов – Изпълнителен Директор на БАБХ

10:30 – 10:50 - Новите изисквания при етикетиране на продуктите за подобряване информираността на крайния потребител

Лектор: Доц.д-р Веселка Дулева, дм, Началник отдел „Храни и хранене“ към Нац.център по обществено здраве и анализи и Национален консултант по хранене и диететика

10:50 – 11:10 - Информираният избор на храни - залог за дълготрайна промоция на здравето и превенция на болести

Лектор: Проф. д-р Донка Байкова, дм, Ръководител на катедра "Превантивна медицина" към Факултет по обществено здраве в Медицински университет, София

11:10 – 11:30 Кафе пауза

11:30 – 11:50 - Значение и роля на опаковките в хранителната индустрия – маркетинг и здраве

Лектор: Майя Стойчева, Ръководител на изпитвателен център "Алми тест"

 

11:50 – 12:10 - Нови стратегии и технологии за производство на функционални месни продукти

Лектор: Проф. д.т.н. инж. Стефан  Г. Драгоев, УХВП Пловдив

Панел ІІ: Храната – автентичност, идентичност , носталгия

12:10 – 12:30 - Европейски схеми за качество на селскостопанските продукти и храни - прилагане в България

Лектор: Елка Божилова, Н-к отдел „Политика на качество и промоции на земеделски продукти, Министерство на земеделието и храните

 12:30 – 12:50 - Фермерската продукция директно при клиентите – търсене и възможности.

Лектор: Светлана Боянова, Директор на института за агростратегии и иновации

12:50 – 13:30 Обяд

13:30 – 13:50 - Храна от фермата – слънце в потребителската кошница

Лектор: Николай Василиев „Дивата Ферма“

Панел ІІІ: Развитие и тенденции на пазара на бързооборотните стоки

13:50 – 14:10 - Какво искат потребителите?

Потребителското поведение в контекста на променящите се пазари.

Лектор: Юлиян Добрев, Blue point

14:10 – 14:30 - Развитие и иновации на пазара на кисело-млечни продукти

Лектор: Даниела Узунова, Маркетинг Мениджър, Danone

14:30 – 14:50 Кафе пауза

14:50 – 15:10 - Хранителните продукти и техните брандове в онлайн пространството

Лектор: Александър Тошков, Digital Connection

15:10 – 15:30 - Силата на добрата храна – в тандем с потребителите

Лектор: Лилия Тодорова, Маркетинг Директор, Тандем-В ООД

15:30 - 16:00 Дискусии и закриване на конференцията.