Кирил Вътев отново първи... Image 1
Събития
— 10.06.2008 —
Кирил Вътев отново първи...

... в рейтинговото предаване реплики взимат  Павел Кърлев(председател по федерацията на потребителите) и Пламен Моллов(университетски преподавател по хранителни технологии). Кирил Вътев изразява настоятелство за единен контролен орган, ведомствен, за изключително конкурентния български пазар на хранителни продукти,  както показва европейската практика. Като един от единствените производители, които имат система за управление на качеството и безопасността, за собственика на Тандем прецизността за отговор на европейските изисквания и необходимите стъпки за постигане на високо качествен продукт са най-ценно струващите инвестиции.

 

”За  нас културата и критерият на потребителя имат решаваща роля. Защото храните имат една роля - и тя е хранителната стойност, която носят на организма, така че е неизбежно  важно човек да се ориентира по съдържанието, качеството и цените! Защото всяко рекламно твърдение трябва да бъде проверявано за неговото съответствие.”


 

Да, ето така трябва да се бори всеки един производител, с добро име и марка, за доверието на хората!