Детското затлъстяване – застрашаваща световна тенденция (1) Image
Детското затлъстяване – застрашаваща световна тенденция (1)

В последните години проблемът с детското затлъстяване придобива чудовищни размери. Броят на децата с наднормено тегло и затлъстяване драстично нараства с всяка изминала година.  В целия свят 155 милиона деца са с наднормено тегло, като допълнително 30-45 милиона са затлъстели. Това означава, че всяко едно на десет деца в света страда от излишни килограми, като това е проблем не само на индустриално развитите държави, но и на редица страни от третия свят.

По данни на проф. Филип Джеймс, водещ специалист по хранене от Великобритания и консултант към Световната здравна организация, Европа е изключително сериозно засегната от проблема. Тук всяко четвърто дете е със затлъстяване, като броят на  дебелите деца нараства с 400 000 всяка година. Общите цифри показват, че 14 милиона   деца в страните на Европейския съюз са с наднормено тегло, а три милиона са със затлъстяване. Разпределението на пълните деца е неравномерно между отделните държави. В северните страни процентът на децата с наднормено тегло е 10-20%, докато в Южна Европа процентите достигат до 20-35%. Това поставя проблема сред приоритетните за решаване в областта на здравеопазването, тъй като  1/2 до 2/3 от дебелите деца обикновено стават дебели възрастни с всички отрицателни последствия   както за самия индивид, така и за обществото.

Кои са основните причини за детското затлъстяване?

• Увеличеното ползване на транспортни средства, включително и на училищните автобуси.
• Намалени възможности за рекреативни занимания, свързани с физически упражнения.
• Намалена физическа активност по време на ваканции и в свободните дни от седмицата.
• Безброй телевизионни програми за деца по всяко време на денонощието.
• Нарастване броя на храни с високо енергийно съдържание, предлагани на пазара.
• Агресивен маркетинг и реклама на високоенергийни храни, насочена към децата – безалкохолни напитки, сладкарски и шоколадови изделия, чипсове и др.
• Нарастнала покупателна способност и предпочитания на родителите към готови за консумация от децата храни (вафли, бисквити, кифли, банички).
• Разкриване на голям брой заведения за извъндомашно бързо хранене.
• Предлагане на огромни порции на относително ниски цени като средство за  борба с конкуренцията.
• Масова консумация на безалкохолни напитки, които на практика заместват пиенето на вода както в училище, така и в домашни условия.

Следва продължение...