Хранителни алергии и хранителна непоносимост (1) Image
Хранителни алергии и хранителна непоносимост (1)

Хранителната алергия е абнормна реакция на имунната система след консумацията на определена храна  и по-точно на някоя нейна съставка и понякога се смесва с така наречената непоносимост към храни. Лесно е да се сбърка хранителната алергия с много по-честата непоносимост към храни. Хранителната непоносимост е по-малко сериозно състояние, което не ангажира имунната система, въпреки че предизивиква неприятни изживявания. Сред възрастното население хранителната алергия е около 1% или общо 2% заедно с хранителната непоносимост. При деца до три-годишна възраст хранителната алергия е два пъти по-висока и достига до 1-2,5% , а заедно с непоносимостта – до  5-8% . Независимо че относителният дял на хранителната алергия е сравнително нисък, абсолютният брой лица, страдащи от този проблем, е значителен. Съществуват два типа алергични реакции от страна на организма – непосредствена, която настъпва веднага след прием на дадена храна и забавена, която настъпва след различно дълъг период от време и понякога е трудно нейната проява да бъде свързана с консумацията точно на тази храна.  При хранителна алергия съвсем малки количества храна може да провокират признаци и симптоми от страна на храносмилателната система, уртикария или оток на дихателните пътища.  При някои лица реакцията може да бъде много бурна до застрашаваща живота, което се  нарича анафилаксия.

Реакциите спрямо някои храни не винаги са алергични. В някои случаи прояви от страна на храносмилателната система след консумация на храна настъпват при всички индивиди, които са поели достатъчно големи количества от нея, като причините могат да бъдат някои токсични, микробиологични или фармакологични вещества в самия хранителен продукт. В други случаи, реакция настъпва само при някои индивиди притежаващи свръхчувствителност към конкретната храна.  Разликата между непоносимост и хранителната алергия е тази, че при последната има доказани механизми, свързани с имунната система или алергична реакция, докато хранителната свръхчувствителност се дължи на вродени дефекти в обмяната и понякога механизмите дори остават неизвестни. Хранителните алергии са характерни за ранната детска възраст, когато храносмилателната система е по-ранима и пропусклива за алергените. За щастие това явление е преходно и се преодолява с нарастване на  възрастта. Установено е, че 80% от децата с алергии към мляко и 50% към яйца преодоляват това състояние с израстването. Обратно – алергията към фъстъци се задълбочава при възрастни. Повечето хранителни алергии се явяват още в ранното детство, а сравнително малко от тях се появяват за първи път в зряла възраст.

В последните десетилетия всички алергични заболявания, включително астма, ринити и екзема са нараснали значително в повечето индустриализирани храни. Независимо че не всички хранителни алергии са идентифицирани, с появата на редица нови храни този проблем нараства чувствително, паралелно с общата честота на алергични заболявания. Една от причините е поява на „нови храни” в европейската диета, които се въвеждат в много ранна възраст. Пример за подобни алергизиращи храни са киви, сусам и някои други.