Само производителят ли носи отговорност? Image
Само производителят ли носи отговорност?

Пътят на продукта до трапезата е дълъг и включва още няколко етапа и отговорни субекти. Всичко започва от производителя, но отговорност носят и търговските обекти, контролните органи и не на последно място – потребителят.
Контролните органи в лицето на ДВСК и РИОКОЗ следят за стриктното спазване на законовите разпоредби за безопасност и качество на храните.
Търговските обекти осигуряват необходимите условия за съхранение на готовите продукти, следят за техния срок на годност и добрия им вид.
Потребителят прави своя информиран избор, като чете етикета, сигнализира за нередности и търси своите права.