в. "Пари": "Печеливш" Image 1
Събития
— 18.06.2010 —
в. "Пари": "Печеливш"

КИРИЛ ВЪТЕВ

Кирил Вътев беше избран за председател на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) на годишното общо събрание на организацията. Кирил Вътев участва в ръководството на асоциацията вече 11 години. Удостоен е със званието \"Почетен деятел\" на АМБ за периода 1999-2004 г. Вътев е съсобственик и съуправител на месопреработвателна компания \"Тандем\".