сп. "Progressive": "ГБИТК награди "Тандем" Image 1
Събития
— 10.03.2010 —
сп. "Progressive": "ГБИТК награди "Тандем"

Месопреработвателната компания \"Тандем\" получи Наградата на германската икономика в категорията \"Нечлен на Германско-българската индустриално-търговска камара\" (ГБИТК). По време на официалната пресконференция преди награждаването управителят на \"Тандем\" Кирил Вътев поясни, че почти на всички нива в дейността си от създаването през 1993 г. до днес компанията осъществява контакти и съвместна работа с германски контрагенти. Управителят на \"Тандем\" подчерта, че към България тече огромен ноу-хау трансфер от Германия и над 80% от основното технологично оборудване на компанията са с произход Германия. Вече десет години в предприятието е внедрена ERP-система на немската фирма CSB-system, като \"Тандем\" е първият им клиент за България. Специализираният софтуер усъвършенства проследяването на всички процеси и подпомага покриването на 100% на един от най-добрите международни стандарти за безопасност и качество на храните IFS (International Food Standard). Наградите на ГБИТК се раздават за шеста поредна година, а организацията е най-голямата двустранна търговска камара в страната.