В. "Пари": "Дамян Вътев, управител на биоферма "Биологика" и месопреработвателна компания "Тандем" Участник в Next Generation 2009" Image 1
Събития
— 01.01.2007 —
В. "Пари": "Дамян Вътев, управител на биоферма "Биологика" и месопреработвателна компания "Тандем" Участник в Next Generation 2009"
За конкурса

Приветствам вестник "Пари" за идеята да поощри младите хора в бизнеса у нас, защото те работят с много хъс и мотивация, но понякога им липсва признание за усилията, които полагат - а усилията им за подобряване на цялостния икономически микроклимат в България не са за подценяване. Смятам, че поколението, на което принадлежа, е призвано да промени нещата към по-добро.
Конкурсът Next Generation е експериментална лаборатория на бизнеса, защото истинският конкурс е самият живот и всички ще се доказваме в него.


За бизнеса

Фермата за биологично пасищно месодайно говедовъдство "Биологика", която управлявам, е тясно обвързана с работата на месопреработвателна компания "Тандем". Поради специфичния характер на този бизнес очаквам резултатите от направените инвестиции в дългосрочен план. Кризата е фактор, който засяга всички браншове и това ни мотивира да сме още по-добри, прецизни и успешни в това, което правим.