Собственикът на Тандем  се бори за разрешаването на национални интереси  Image 1
Събития
— 10.06.2008 —
Собственикът на Тандем се бори за разрешаването на национални интереси

Агробизнес съвет по земеделие, включващ осемнайсет представители на браншови асоциации от всички области в сектора, бе учреден в Министерство на земеделието и храните, съобщиха от там.

За председател на съвета е избран Иван Ангелов, който е и председател на Продуктовия борд за яйца, птиче и заешко месо, зам.-председатели са Кирил Вътев, собственик на "Тандем" и Красимир Аврамов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Сред основните цели на Съвета ще бъдат актуализиране на приоритетите, незабавно решаване на проблемите в област земеделие и подкрепа на малките и средните земеделски производители, като в ЕС.

Едни от най-важните цели, които Агросъвета си поставя са изготвяне на стратегия за развитие на млекопроизводството в България до 2009 г. и след нея, незабавно създаване на Агенция по безопасност на храните и оптимизиране на работата със структурните еврофондове, подчерта министър Валери Цветанов.

Агробизнес съветът ще работи в тясна връзка с Научния съвет и експертите от министерството за решаване на проблеми в различните сектори.