ТАНДЕМ С МЕРКИ СРЕЩУ COVID 19 Image 1
Събития
— 05.04.2020 —
ТАНДЕМ С МЕРКИ СРЕЩУ COVID 19

   От 27 години за Тандем е чест да бъде на българската трапеза. За нас това е отговорност и голяма гордост и точно заради това спазваме и изпълняваме всички здравни изисквания, още от самото начало.

   От създаването на предприятитето ни имаме специално работно облекло за всеки един служител в производствения цех, като то се пере, глади и дезинфекцира всеки ден в обособено място на територита на Тандем.

   Предпазните маски също винаги са били задължителни в процеса на работа. Също така на входа на производството ни винаги е имало хигиенен шлюз където се извършва и дезинфекция на ръце и обувки.
Ежедневно се почистват и дезинфекцират всяка една повърхност и помещения с помощта на сертифицирани препарати. Почистват се и се дезинфекцират и всички камиони на Тандем.

   Внедрихме и поддържаме международните стандарти за безопасоност и качество на произвежданите продукти и социална отговорност към служителите преди повече от 15 години.

   Това са една част от многото мерки, които в Тандем се извършват ежедневно още от 1993г., когато предприятието е създадено и е било с ясното съзнание, че стриктната хигиена и дисциплина са част от това да произвеждаме безопасни и качествени продукти.

   Случилата се ситуация ни накара да внедрим още по строги мерки за сигурност както за продуктите, които създаваме, така и за нашите служители:


       • При влизане на територията на предприятието ни се извършва първична дезинфекция на ръцете и обувките и контрол на телесната температура посредством термокамера;

       • Извършва се допълнителна дезинфекция по ежедневен часови график на общите /санитарно–битови /помещения, работни кабинети и коридори със сертифицирани препарати;

       • Транспортните средства, траснпортиращи суровини и продукти, влизащи на територията на предприятието, са подложени на първична дезинфекция;

       • Достъпът до Тандем за външни лица на територията на предприятието е ограничен.

   С огромна отговорност освен към продуктите ни, но и към служителите ни, извършихме допълнителни обучения , както и въведохме дистанционен и ротационен принцип на работа.