Хранене за поддържане на оптимална имунна функция (2) Image
Хранене за поддържане на оптимална имунна функция (2)

ИМУННА СИСТЕМА - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продължение от "Хранене за поддържане на оптимална имунна функция (1)"

Основни характеристики на имунната система са способността да реагира бързо чрез  множество разнообразни защитни реакции, координация между тях, висока специфичност и наличие на "памет". Необходимо е да се знае, че всеки отделен компонент на тази система зависи от наличността на определени хранителни вещества. Адекватният прием на тези хранителни вещества е основа за правилно функциониране на имунната система. При нормални условия и разнообразно хранене тя  е високо ефективна и реализира многостранна защита от външни агенти. Защитните механизми включват физически бариери (кожа, лигавици на горните дихателни пътища, стомаха и червата), стимулиране на секрети (сълзи, секрет от носа, бронхиален секрет),   неспецифичен отговор на възпаление, който се изразява с  промени в кръвния ток, пренасящ химичните субстанции към увредената област и специфичен имунен отговор, при който тялото различава специфичния вреден агент и го разрушава при повторна среща с него. В кръвта има специални кръвни клетки, макрофаги и неутрофили, които обхващат и разрушават разнообразни микроорганизми. Високата температура представлява друг неспецифичен защитен механизъм, който директно ограничава растежа на микробите и повишава ефективността на другите вродени защитни реакции. В началната фаза на инфекцията настъпва адаптивна реакция, при което някои хранителни вещества от кръвния ток се захващат и използват за производство на молекули срещу микробите. Това е т. нар. отговор на острата фаза. През тази фаза се наблюдава не особено интензивно изразходване на хранителни вещества, които се използват, разрушават или извеждат от организма.  Разнообразното хранене с особено внимателен подбор на определени храни е основа на бързото справяне с инфекциите.  Дори намаленият апетит не бива да бъде пречка за спазване на разнообразна и пълноценна диета.

Придобитият имунитет, който е резултат от способността за имунната система за "запаметяване" на минали срещи с токсични агенти, се разделя на клетъчен и хуморален.

Първият се осъществява чрез В- и Т-клетките, които участвуват в специфични имунни реакции. В-клетките  са тип бели кръвни телца, които могат да различат чуждите белтъци (антигени) и да произведат специфични белтъци (антитела) с цел разрушаване на антигените (хуморален имунитет).

T-клетките, друг тип бели кръвни клетки, не произвеждат антитела, но изпълняват редица функции включително разпознаване на чужди антигени, прикачването им и разрушаване на увредените клетки (клетъчен имунитет). Веднъж активирани, тези белтъци захващат агента и го унищожават. Фагоцитарната и комплиментарна системи отговарят за неспецифичния възпалителен отговор. Чрез фагоцитарната система видове бели кръвни телца (фагоцити) обкръжават, обхващат и "изяждат" чуждите тела. Комплиментарната система  представлява група белтъци, които се активират, когато влязат в контакт с комплекса антиген/антитяло (комбинация от антитяло, прикачено към антигена). Комплиментарната система е отговорна за неспецифичната възпалителна реакция.

Следва продължение...